Startside
Op

Forslag til ny værnepligtordning

Før myndighedsalderen

For personer med normalt helbred fra 14 år:

Hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Er droppet ud af / vil droppe ud af uddannelse
  • Ikke under afsoning af en dom
  • Er stoffri

kan den unge melde sig til hjemmeværnsudfordringen, som er et forløb som strækker sig over 1,5 år fordelt med 6 måneder på en kaserne og 12 måneder hjemme med en mentor.

Består den unge det fulde forløb, skal den unge ikke møde op på session (nu kaldet "Forsvarets dag").

7-9 klasse

Hvis den unge ikke er tilmeldt hjemmeværnsudfordringen, så skal denne deltage i kurser fordelt på 3 uger i sommerferien som enten kan klares på samme år eller over 3 år.

Desuden skal den unge tage to vagter som jurymedlem ved den lokale ungdomsdomstol, hvis en sådan findes i kommunen / retskredsen.

Grundlæggende intro til nogle af voksenlivets problemstillinger
Første uge: Kurser i basale hjælpe/nødsituationer (1 dags førstehjælpskursus voksne, 1 dags førstehjælpskursus baby, 1 dags brandbekæmpelseskursus). Disse kurser kunne indgå som led i en regional Sommer boot camp.
Anden uge: Kurser i familiære relationer: (3 dages simulation i håndtering af en baby ved hjælp af en dukke *), 1 dags undervisning i opdragelse af småbørn.)
Tredje uge: Kurser i sociale relationer og trafik (1 dags konfliktløsningskursus, 1 dags cyklistkursus efterfulgt af cyklistprøve.). Disse kurser kunne indgå som led i en regional Sommer boot camp.

Forsvarets dag

- tidligere kendt som sessionen. Alle skal fremover møde frem uanset køn. Derved kunne en større andel af landets kvindelige befolkning måske fatte interesse for tjeneste i en af vores værn.

De som trækker frinummer, skal i stedet stå til rådighed for ungdomsdomstolen i deres hjem kommune. Her kan de vælge at tage 3 vagter som jury medlem eller tage et kursus på 2 uger, som sætter dem i stand til at fungere i tribunalet eller som forsvarer for en anklaget. De vil bliver aflønnet for de dage, som de bliver bedt om at stå til rådighed uanset om der er sager til dem de pågældende dage eller ej. De skal blot møde op og læse ugeblade såfremt at der ikke er "arbejde" til dem.

Efter myndighedsalderen

Frit valg mellem en tjeneste i en af følgende kategorier:

Værnepligt basisuddannelse i en af værnene Civilforsvaret Domstolstjeneste
4-5 måneder, medmindre at der vælges specieltjeneste som f.eks. livgarde, kongeskib eller gardehusar. 4-5 måneders træning i civilt beredskab og terrorberedskab. Enten 1 vagt som medlem af tribunalet / forsvaret eller op til 3 vagter som jurymedlem.

Aflønning almindelig værnepligtsløn uanset kategori:

Definitioner:

Hjemmeværnsudfordringen: Et program for unge, som dropper ud af skolen og vil forsøge at komme op på hesten igen i et lukket miljø. Se hovedsiden om konceptet, som er bygget på det amerikanske National Guard Youth Challenge program.

Sommer boot camp: Det er et program af en uges varighed, som udfordrer de seje unger i byen. Unge kan blive dømt til deltagelse ved en ungdomsdomstol eller de sociale myndigheder i byen, men der er fri tilmelding for dem som ønsker at teste dem selv. Se hovedsiden om konceptet.

Links:

Falck kurser:
Eksempel på elektronisk baby og et program til rygestop (Det sidste har jeg ikke fidus til.)
Elektronisk baby. Mere detaljeret