Startside
Op

Sommer Boot Camp
- For truede unge og unge, som blot er almen seje.

Ideen til en Sommer Boot Camp er opstået i forbindelse med mit arbejde med websitet retsreformnu.dk.

Der er tre formål med at etablere en sommer boot camp.

 1. De unge, som måtte være dømt i en ungdomsdomstol, kan som led i deres dom få at vide at de kan straks afvikle dommen ved at gennemføre kurset.
 2. De unge, som på populært sagt har "krudt i enden" kan få en uge til at gå, hvor at de ikke skal kede sig med risikoen for at der kan ske ting, som de senere fortryder.
 3. De unge, som mangler selvtillid og som er parate til at prøve at arbejde med dette, kan bruge kurset til at få indsigt i deres egen personlighed.

Om boot campen

Målsætning

 • At give de unge selvtillid ved at vise dem at deres fysiske grænser er et andet sted end de selv tror.
 • At vise dem at deres egen selvopfattelse ofte er deres største begrænsning
 • At vise dem at gruppearbejde kan give resultater
 • At udfordre dem på holdninger

Instruktørerne skal huske at der børn, som er deltagere. Ideen med at mikse vanskelige unge og almindelige unge er at ændre deres selvopfattelse og få dem til at falde ud af den billedet, som de har af dem selv. Derfor skal instruktørerne motivere de unge med positive sætninger, når de arbejder med de unge. Konstante skulderklap er vejen frem. Målet skal være at hver af de unge får ros når en opgave er klaret.

Enhver mobning og negativitet i en gruppe skal derimod adresseres og stoppes med det samme. Hvis et medlem af en gruppe ikke kan følge med, så skal de øvrige medlemmer roses, når de hjælper denne.

Sponsorer

SSP-systemet kunne være arrangør af programmet, men det kunne være en ide at involvere det lokale erhvervsliv. Således kunne et fitness center levere personalet, som skal pace de unge med hensyn til det fysiske. Andre virksomheder kunne levere logistik og forplejning. Falck kunne stille samaritter til rådighed, så der er hjælp at få hvis en af unge presser sig selv ud over evne.

Det vigtige er at lokalsamfundet støtter op omkring programmet og der er så meget at vinde ved at sørge for at de unge bruger tiden på anden vis end at hænge ud og kede sig, hvorefter at risikoen for vandalisme stiger.

Varighed og forplejning

Varigheden for denne boot camp er 5 dage. De unge er i programmet fra kl. 8 - ca. 17, men sover hjemme.

De får serveret frokost undervejs (millionbøf eller salat).

Krav til deltageren

 • Helbredsundersøgelse hos egen læge
 • Ingen piercinger og øreringe (af sikkerhedshensyn)
 • Langt hår skal bindes op i hestehale medmindre at der bæres tørklæde
 • Skal ankomme i kondi/løbe sko. Ekstra sæt undertøj skal medbringes

Sikkerhed

Der skal være læge og ambulance på stand-by under hele forløbet.

Eksempel på en ugeplan

Mandag De unge Deres forældre
7:30 - 8:30 Ankomst, registrering, udlevering af uniform Aflevering, tag tøj med hjem
8:30 - 9:00 Gennemgang af regler  
9:00 - 10:00 Intro til eksercits, march 
10:00 - 11:00 Fysisk træning
11:00 - 11:45 Øvelser i gruppearbejde
11:45 - 12:15 Frokost og oprydning
12:15 - 13:00 Hver enkelt af deltagerne rejser sig op og præsenterer kort dem selv, samt siger et par enkelte ord om hvorfor at de er med.
13:00 - 15:00 Lang march inkl. undervisning i at gå i takt.
15:00 - 16:00 Undervisning i beslutningsprocesser
16:00 - 16:45 Fysisk træning med høj intensitet Undervisning i beslutningsprocesser
16:45 - 17:00 Oplæg til første hjemmeopgave - "Hvad er en leder"
17:00 - 17:10 Afgang

 

Tirsdag De unge Deres forældre
8:00 - 8:15 Ankomst og registrering Aflevering
8:15 - 9:30 Fysisk træning  
9:30 - 10:30 Eksercits  
10:30 - 11:45 Førstehjælp, slukning af brand i hjemmet, genkendelse af forgiftningssymptoner og lidt om virkning af stoffer / alkohol
11:45 - 12:15 Frokost og oprydning
11:45 - 16:00 Orienteringsløb, Øvelser i terrænet, brug af kompas
16:00 - 16:45 Foredrag om konsekvenser af lovovertrædelser, rettigheder som sigtet, straffeattester, varetægtsfængslinger set i relationer til at tage beslutninger 16:15 - 17:00: Foredrag om konsekvenser af lovovertrædelser, rettigheder som sigtet, straffeattester, varetægtsfængslinger set i relationer til at tage beslutninger
16:45 - 17:00 Oplæg til anden hjemmeopgave - "Ansvar"
17:00 - 17:10 Afgang

 

Onsdag De unge Deres forældre
8:00 - 8:15 Ankomst og registrering Aflevering
8:15 - 9:30 March til en park / havneområde  
9:30 - 11:45 Øvelser i de fri. (Svævebane, fald fra en platform, rappelling)
11:45 - 12:15 Frokost fra feltkøkken og oprydning
11:45 - 16:00 Orienteringsløb, Øvelser i terrænet, brug af kompas
16:00 - 16:45 Foredrag om ansvar 16:15 - 17:00: Foredrag om ansvar
16:45 - 17:00 Oplæg til tredje hjemmeopgave - "Teamwork"
17:00 - 17:10 Afgang

 

Torsdag De unge Deres forældre
8:00 - 8:15 Ankomst og registrering Aflevering
8:15 - 10:00 Test af fysiske grænser  
10:00 - 11:45 Gruppeøvelser på tid
11:45 - 12:15 Frokost og oprydning
12:15 - 13:00 Eksercits og øvelse i opvisning til dimension
13:00 - 16:00 Lokal genopretningsprojekt. (Etablering / reparation af legeplads, eller etablering af BMX-bane)
16:00 - 16:45 Selvtillidsøvelser 16:15 - 17:00 Selvtillidsøvelser
16:45 - 17:00 Oplæg til fjerde hjemmeopgave - "hæderlig / ærlighed"
17:00 - 17:10 Afgang

 

Fredag De unge Deres forældre
8:00 - 8:15 Ankomst og registrering Aflevering (Husk pose med skiftetøj)
8:15 - 9:30 Fysisk træning  
10:00 - 11:15 Eksercits og øvelse i opvisning til dimension
11:15 - 11:45 Frokost og oprydning
11:45 - 14:00 Orienteringsløb i grupper på tid
14:00 - 14:15 Aflevering af uniform til vask (skiftetøj bruges i stedet)
14:15 - 15:15 Debat om hjemmeopgaverne, uddeling af points i sociale konkurrencer og evaluering af kurset Debat om udfordringer som forældre, strategier og evaluering af kurset
15:15 - 15:30 Skift til rene uniformer
15:30 - 17:00 De unge viser eksercits og gruppeøvelser, dimension og afslutningsvis frokost, hvorunder at der overrækkes præmier i forskellige discipliner.
17:00 - 17:30 Aflevering af uniformer og afgang

 

Beskrivelse af de enkelte del-elementer:

Uniform

Der udleveres en blå eller army kedeldragt. Har en person behov for at være hovedbeklædning kan de bede anmode om at få udleveret et tørklæde i blå farve.

Frokost

Leveres af hjemmeværnet. Der tilbydes en religiøs neutral frokost (millionbøf m. kartofler) og salat.

Gruppeøvelser

Gruppeøvelser kan være et net, som skal passeres ved at hver medlem skal løftes igennem hullerne af gruppen. Det kan være en navigation af en el-bil, hvor at føreren skal have bind for øjnene og passageren skal have bundet hænderne, hvorefter at de skal køre banen igennem hjulpet af tilråb fra resten af gruppen. Det kan være bygning af en tømmerflåde af træstammer, som skal bæres til et vandløb af gruppen og forsøges søsat.

Gruppen kunne også blive pålagt at slæbe traktordæk på fælge på tid.

Der er også orienteringsløb med poster, hvor at der er opgaver af sproglig karakter (oversættelser af en tekst fra engelsk til tysk), matematiske opgaver og spørgsmål i lokalkendskab.

Selvtillidsøvelser

Rappelling skal også være på programmet for at se om de unge kan bryde deres grænser. Endelig kan en selvtillidsøvelse, hvor at den unge lader sig dumpe fra 5 meters højde ned i et vandhul / havnebassin iført hjelm og redningsvest være en mulighed, hvis lokaliteten råder over en sådan facilitet. Det kan være at man har udspændt en stålwire over en å eller en havn, hvor at de unge kan prøve en svævebane og måske blive lidt våde.

Forældre kontakt

Telefonisk kontakt er forbudt, medmindre at der er tale om et nødstilfælde eller at den unge skal have en pep-talk. Øvelserne foregår i lokalområdet, men det anbefales at forældrene holder sig væk for at undgå "hundeøjne". De skal dog møde ind om eftermiddagen, hvor at det materiale som de unge undervises i også foreligges dem. Erfaringer fra andre programmer viser at forældrene bedre er i stand til at sparre med deres unger og give dem modspil, hvis de også får undervisning.

Der vil blive hængt plancher op med billeder fra dagens begivenheder. Forældrene får en CD med disse i forbindelse med dimensionen.

Dimension

De unge starter med at lave en kort opvisning i at de har lært at marchere. Derefter kaldes hver enkelt af de unge op og får overrakt et bevis på at kurset er bestået. De får også en T-shirt med påskriften "<by> sommer boot camp - <årstal>", som de kan vise frem i byen. Der vil så være frokost. Imens at der spises, vil der blive uddelt præmier. Der kunne f.eks. gives præmier for:

Individuelle præstationer Gruppe præstationer Sociale præstationer
Flest armbøjninger Hurtigste gruppe på øvelser Bedste kammerat i gruppen
Hurtig løb på tid Flest rigtige opgaver under orienteringsløbene Har udvist godt eksempel under konkurrencer

 

Udenlandsk inspirationskilde:

Ideen til programmet er hentet fra Blue Springs i Missouri. Deres årlige sommer boot camp kan dokumentere gode resultater.

Hjemmeside med spørgsmål og svar (på engelsk)
Ansøgningsskema (på engelsk)
Drills, orders give perspective to teen, By Stephanie Boothe, The Examiner (Artikel om programmet på engelsk)
Boot Camp - Teenagers find confidence and discipline during a week of straight talk, high expectations and lots of push-ups, by Monica Watrous, The Examiner (Artikel om programmet på engelsk)
Boot Camp The Examiner (Artikel om programmet på engelsk)
Youths work out, get the message, By Stephanie Howard,The Examiner
Lessons they'll never forget, By Stephanie Boothe, The Examiner
BOOT CAMP, By Sarah Smith, The Examiner
Youth Outreach Unit helps at-risk teens, Stephanie Howard, The Examiner