Startside
Op

Nye jobs til truede unge
Nutidens unge må ikke arbejde som de foregående generationer gjorde og når de i mange år er blevet aktiveret af i øvrigt dygtige og engagerede medarbejdere, så har de ikke initiativet til at starte egen virksomhed. De havner i et tomrum, hvor at de føler sig marginaliseret. Vejen til lovovertrædelser er ikke lang.

Derfor må samfundet arbejde sammen på en ny måde, så disse unge kan gå rundt med oprejst pande og føle stolthed over at de udfylder en rolle.

Børnechecken:

I 2008 er satsen for unge i aldersgruppen 7-18 kr. 2.516.

Hvis man nu ændrede systemet, så pengene kun kom til udbetaling via fritidsjob for aldersgruppen 13-18, så kunne man sikre at de unge blev beskæftiget og de unge, som af privatøkonomiske gruppe ikke måtte have behov for børnechecken kunne så holde sig væk, hvorefter at deres ikke udbetalte løn vil tilfalde en fond, som kan bruges til materialer og sommerlejre - de såkaldte sommer bootcamps.

Dvs. til sige at den unge vil skulle arbejde ca. 3 timer om ugen for at holde familien skadesløs.

 

Ide nr. 1 - Affaldsopsamler

Den unge får tildelt et område, som ikke anvendes til unge afsonere. (Se RRN-program fra hjemmesiden Retsreform Nu). Det behøver ikke at være et offentlig område. Der kan på kommunen foranledning laves en aftale med diverse grundejerforeninger, center-foreninger eller handelsstandsforeninger.

Den unge må ikke fjerne organisk materiale.

Når den unge indgår i ordningen, så får vedkommende tøj, sko, en gribe-klo, kost, fejebakke, handsker og en trækvogn. Det opsamlede affald deponeres i en skraldespand ved lektiecafeen, hvor at kommunen sørger for bortfjernelse.

Økonomi:

Der skal arbejdes 2 timer hver eftermiddag mandag til lørdag. Lønnen skal svare til hjemmeboende SU.

Der gives løn for en ekstra time, hvis denne tilbringes på en lektie-cafe. Lønnen udbetales som bonus en gang pr. semester, hvis en prøve viser at en vis minimum karakter er opnået.

Ide nr. 2 - Opsamler af hundeafføring

Der kan på kommunen foranledning laves en aftale med diverse grundejerforeninger, center-foreninger eller handelsstandsforeninger.

Private husejere, som gerne vil have en ugentlig rydning af afføring fra deres grund kan kontakte kommunen og få haven ryddet for afføring for en pris af 10 kr. pr. besøg.

Når den unge indgår i ordningen, så får vedkommende tøj, sko, en skovl, fejebakke, handsker, maske og en trækvogn. Det opsamlede affald deponeres i en skraldespand ved lektiecafeen, hvor at kommunen sørger for bortfjernelse.

Økonomi:

Der skal arbejdes 2 timer hver eftermiddag mandag til lørdag. Lønnen skal svare til faktor 1,5 af den hjemmeboende SU, da jobbet er mere ubehagelig end jobbet op affaldsopsamler.

Der gives løn for en ekstra time, hvis denne tilbringes på en lektie-cafe. Lønnen udbetales som bonus en gang pr. semester, hvis en prøve viser at en vis minimum karakter er opnået.

Ide nr. 3 - frivilligt hjælpekorps

Med hjælp fra civilforsvaret / hjemmeværnet, som stiller lokaler til rådighed, så er det frivillige hjælpekorps en enhed, som består af unge landet over, som vil bruge deres ferie på aktiviteter til gavn for nationen.

Se siden for hjælpekorpset:

 

Økonomi

Det offentlige betaler for en kedeldragt, handsker og støvler, som udlånes til den unge i løbet af ugen.

Hvis husstandsindkomsten er under 500.000 pr. år før skat, betaler det offentlige 250 kr. i lommepenge.