Startside
Op
Studying language abroad

Sprogrejser

Denne side er lavet efter at det kom frem at forskellige rejsebureauer anvender en betænkelig markedsføring for at sælge dette noget alternative produkt [1].

Sekundært så har en del kommuner valgt at prioritere sprogrejser for eleverne på bekostning af undervisningsmateriale. Derfor har vi på center-validering valgt at lave denne informationsside for de unge og deres forældre, som måtte gå med overvejelser omkring ophold i udlandet.

Indhold

Sprogrejser kan antage mange former
Spørgsmål og svar
Vil man få det samme ud af det, hvis man bliver hjemme?
Kan man lære kultur i udlandet?
Kan man få færdigheder i udlandet, som man ikke kunne få ellers?
Holder bureauerne hvad de lover?
Risiko for justitsmord - Hvad man ikke taler så meget om
Fremtidig erhvervskarriere
Hjemve
Check af værtsfamilier
Nødvendige forberedelser, hvis man vil af sted alligevel
Referencer

 

Sprogrejser kan antage mange former.

Udlandsrejser kan tage form af korte kurser på 3 ugers varighed på sprogskoler. De kan også vare længere.

Der eksisterer stadig en mulighed for at rejse udenlandsk for at bo et år i huset eventuelt som au-pair, hvilket dog er blevet en del vanskeligere som følge af på grund af strenge visumregler efter 11. september.

Nogle vælger at tilbringe et år på en amerikansk High School som et slags sabbatår. Eventuelle eksaminer opnået på High Schools tæller dog ikke en studentereksamen i vores hjemlige uddannelsessystem måske værdimæssigt som et sted imellem et sabbatår og en EFG-grunduddannelse.

På længere studier er der mulighed for at tilbringe et studieår i udlandet. Det vil dog kræve rigtig meget planlægning og bør debatteres grundig med studievejlederne på de danske falkuteter, så den studerende ikke risikerer at vende hjem uden merit fra den tid, de har valgt at tåle i udlandet.

I nogle firmaer indgår et udlandsophold som en fast komponent i elev-tiden. Her skal eleven huske på at det er dobbelt så svært at bryde elev-kontrakten, hvis opholdet ikke bliver en succes. At stå på gaden i et fremmed land med store omkostninger for at komme hjem kan få nogle til at vælge at blive et arbejde, som de ikke befinder sig godt i, hvilket kan  resultere i psykiske problemer over tid. Arbejdsgiveren har ingen forpligtelse til at arrangere hjemtransport, hvis eleven vælger at sige op. Vælger eleven at tage en elevplads med så store og massive krav, bør denne sikre sig at der er økonomi til at bryde ud af kontrakten - eventuel med familiens hjælp, hvis den kulturelle udfordring bliver for stor.

 

Spørgsmål og svar

Vil man få det samme ud af det, hvis man bliver hjemme?

Svaret er ja. Der er ingen undersøgelser som tyder på at man reelt vil få akademisk udbytte af at rejse ud af landet - slet ikke med tanke på den høje standard, som Danmarks uddannelsessystem har. Der er for nylig lavet en norsk undersøgelse, som påpeger at elevernes færdigheder er lige gode uanset om de har været i udlandet eller ej [2]. Da rejser er kostbare, så bør det offentlige måske satse på at anvende de begrænsede midler på hjemlige undervisningsmidler, hvor at folkeskolen f.eks. er blevet temmelig udsultet.

Der kan endog være risiko for både kulturel faunaforurening og problemer med at omstille sig til det danske samfund igen, hvis opholdet måtte være for lang - dvs. over 10 uger. For mindre børn som opholder sig i udlandet fordi at deres forældre arbejder i udlandet, mener undervisningsministeriet ligefrem at forældrene skal acceptere at den unge taber et år i skolen i forhold til sine jævnaldrene, som er blevet hjemme i den overlegne danske uddannelsessystem [3].

Det behøver heller ikke at være et enten eller. Via ny teknologi kan man tage netværkskurser over Internettet i stedet og få det samme ud af det [4].

Kan man lære kultur i udlandet?

Svaret er ja - under forudsætning af at man får lov til at socialisere, men mange andre lande har meget restriktive regler om hvad unge under 18 eller 21 må og ikke må. Nogle rejsearrangører har endvidere egne restriktioner. Således kan unge danskere, der som bekendt har et mere naturlig forhold til alkohol end unge i andre lande på grund af rejsearrangørernes regler være forhindret i at sidde nede med unge i de pågældende lande og tale med dem fordi at de ikke må drikke sammen med dem. Men derved bliver opholdet til reelt til isolation - hvilket ungt menneske vil få gavn af at være alene i så lang tid?

Kan man få færdigheder i udlandet, som man ikke kunne få ellers?

Ikke mere - i dag skal ophold i USA foregå igennem godkendte agenter og kørekort må man jævnfør reglerne ikke tage som i gamle dage, hvor at mange lavede private aftaler for at omgå de strenge visumregler derovre. Forsøg på at omgå de i øvrigt urimelige visumregler kan få den konsekvens at man enten havner i fængsel inden at man bliver udvist i forbindelse med selve opholdet - alternativt bliver straffet ved eventuelle fremtidige besøg i landet.

Holder bureauerne hvad de lover?

Nej og flere eksempler hvor at familierne har magtet at rejse en sag ender til gunst for den rejsende. Langt de fleste sager hører man dog ikke om, da den unge skal komme sig og familien vælger at koncentrere sig om den unge og dennes fremtid i stedet for at at føre en udmattende sag mod et selskab, hvilket kan tage lang tid i disse tider, hvor at domstolssystemet er overbelastet  [5] [6] [7] [8]

Risiko for justitsmord - Hvad man ikke taler så meget om

Mange husker måske den dag i dag sagen om den engelske Louise Woodward, som blev dømt mindst 15 års fængsel for mordet på en baby, men som efter juridiske krumspring slap hjem til England. Moderne retsmedicinske metoder har frikendt hende for enhver form for skyld [9], men den egentlige årsag til at man overhovedet kunne dømme hende på daværende tidspunkt var et nedladende syn på hendes typiske europæiske levevis.

På det seneste er en ung Amerikansk studerende tilbageholdt i Italien uden skyggen af bevis alene baseret på forskelle i den moralske levevis man fører i Italien og USA. Hun kan tilbageholdes i et helt år uden at man behøver at rejse tiltale imod hende.

Som fremmed i et land er man dømt skyldig på forhånd, hvis den kulturelle forskel er for stor og økonomi alene kan forhindre at man som anklaget overhovedet må udtale sig som sin uskyld.

Fremtidig erhvervskarriere

Mange arbejdsgivere anser et ophold i udlandet som et alvorligt minus at de unge har tilbragt tid i udlandet frem for at studere i det danske uddannelsessystem, der som bekendt er second-to-none  [10] [11]. Mange arbejdsgivere kan med rette mistænke et ophold i udlandet for at dække over et sabbatår frem for et studie og det er i direkte strid med regeringens målsætning om at få de unge igennem uddannelsessystemet så hurtigt som muligt.

Hjemve

Der gælder i øvrigt de samme regler for håndtering af hjemve, som ved efterskole ophold. Hvis der fra starten opleves hjemve, så rejs ud til den unge eller tillad at denne kommer hjem indenfor 14 dage, da der ellers vil være risiko for varige eftervirkninger. Nogle steder er det næste 20% som har problemer med værtsfamilien [12] og i de tilfælde kan man som familie til et ungt menneske kun tilråde at lade være med at betro sig til værtsfamilie og medarbejderen hos agenten der som nævnt før ikke er til reelt rådighed alligevel. Familien må i i disse situationer sørge for hjemrejse snarest og uden at give nogen særlig begrundelse til de andre parter, da det kun kan give problemer i forbindelse med en eventuel senere erstatningssag.

At rejse hjem før tid er ikke et nederlag

Når et ungt menneske rejser hjem før tid, så er det ikke et nederlag. Fejlen ligger i at tage af sted, men mange mennesker er rodløse og søger svar på hvem de selv er. De har ikke de samme forudsætninger til at vurdere langtidsvirkningerne af deres handlinger. 

Nogle gange så finder de sig selv tusinder af kilometer fra hjemmet og det er måske meningen at ved at forlade det liv som de unge finder trygt og ofte ikke sætter så meget pris på. I USA laver man overlevelsesture for unge, som ikke sætter pris på familien og de unge som blev sendt trodsigt af sted, vender knækkede hjem, da de finder ud af hvor meget deres nærmeste betyder for dem.

Et ungt menneske som bryder sammen ramt af en kombination af kulturchok samt en mindre depression, og der beder om at komme hjem, skal hjælpes hjem og roses for at værdsætte sin sociale omgangskreds uanset hvad de økonomiske konsekvenser af den fejlagtige tro på egne evner måtte blive.

Hvad kan resultatet blive, hvis man ikke rejser hjem

Med udgangspunkt i hvad en dansk værtsfamilie har oplevet [13], kan det være at de traumer, som er opstået som følge af kulturchok og hjemve kan udløse falske billeder i den rejsendes hukommelse. Menneskets hukommelse er indrettet så denne beskytter mod alvorlige traumer. Når kroppen reagerer efter 7 års forsøg på at glemme oplevelsen, så er der ingen som det tidspunkt kan finde ud af hvad der er rigtig og forkert.

Den rejsende skylder både sig selv og værtsfamilien at afbryde opholdet, da et forsøg på  ignorere problemet få ubehagelige konsekvenser for begge parter.

Check af værtsfamilier

Det er kun i Danmark at man checker værtsfamilierne. En ung dansker på 16 år blev i USA forulempet af et medlem af sin værtsfamilie, som kun kun fik 36 måneders prøvetid og en bøde på 1.500 dollars for sin udåd.

 

Nødvendige forberedelser, hvis man vil af sted alligevel

Det gælder om at planlægge. Afsæt i hvert fald mindst halvandet år til dette. Vær særlig omhyggelig med:

 1. Visum- og pas-regler
  Det hedder både håndjern og fodlænke samt efterfølgende hjemsendelse hvis indrejsepapirerne til f.eks. USA ikke er i orden. Det kan sågar ende ud i samme behandling ved et senere besøg i dette land, hvis man er sluppet fra det første gang [14].

  Andre lande er dog efterhånden lige så strenge. Så undersøg dette grundigt og anvend de autoriserede agenter, selvom de tager sig end dog meget godt betalt på grund af stort set ingen konkurrence.
 2. Kultur
  Det værste der kan se vil være at den rejsende rammes af et kulturchok. Der er rejsende, som allerede i ankomsthallen må erkende at de ikke var forberedt godt nok og så er der kun en vej - hjem, inden at vedkommende rammes af traumer, som kan vare resten af livet.

  Man kan komme langt med forberedelse. Læs noget litteratur om landet, inden at der afrejses. Den rejsende vil blive udfordret på sit overlegne værdigrundlag og kan blive tvunget til at gå på kompromis med basale ting som etik og moral. Den rejsende må gøre op med sig selv om at det er turen værd at rette sig ind efter det samfund, der rejses til. Hvis dette er et punkt, som kan blive til et problem, så lad være med at rejse.

  Man kan også arbejde med psykologi [15]. Unge, som vil rejse bør læse Storti’s The Art of Crossing Cultures, (Intercultural Press Inc., 2001) ISBN 0-933662-85-8

  Med tanke på hvor svært at tilrejsende mærkværdig nok finder det at blive integreret i det Danske samfund, så bør den rejsende huske på når der rejses ud, så er tallerkenen vendt. Så er det pludselige den rejsende, der er både mærkelig og interessant, hvilket ikke altid er behagelig.
 3. Er skolens akkrediteret?
  Selv meget anerkendte High schools snyder på vægten Academy at Ivy Ridge i New York har således måttet betale en større erstatning til tidligere studerende fordi at deres eksamensbeviser ikke var noget værd.

  Check eventuel med Undervisningsministeriet og de dårlige skoler er ofte kendetegnet ved at de ikke har noget studieliv med fester og social interaktion med alkohol. De kan også have strenge regler om at forlade klassen i utide og færdes ude i byen på bestemte tider. Undgå dem som på det bestemteste, da intet ungt menneske har godt af længere tids social isolation.
 4. Lav en exit-plan
  Hav altid en billet klar til en hurtig afrejse til hjemmet. Rettidig omhu er altid en fordel. Selv de bedste forberedelser kan vise sig at være nyttesløse, hvis de forudsætninger at rejsen blev disponeret på ikke viser sig at holde stik, hvilket har været tilfældet for ganske mange unge mennesker. Husk at det er som ved studierejser, som med kostskoleophold. 14 dage er altafgørende. Afbryd opholdet, hvis alle ting ikke er faldet på plads inden for dette tidsrum.

  Det er helt almindelig med problemer under opholdet. Hver tredje får så alvorlige problemer undervejs at de enten skifter værtsfamilie eller rejser hjem i utide [16]. Planlæg hjemrejse på forhånd som et færdigt og strategisk svar på  eventuelle problemer, så føles beslutningen ikke så uoverskuelig og som et nederlag

Andre hjemmesider

Denne side var primært tænkt fokuseret imod sprogrejser. Siden at denne side blev offentliggjort er der kommet nye hjemmesider til hvor at man kan søge information, hvis man af andre  grunde overvejer en periode i udlandet (Sektion Opdateret Februar 2011)

Navn Drevet af Målrettet imod
Exchange Student Info International Kultur Formidling Udvekslingsstuderende. Siden er anvendt som reference for Wikipedia.
Danes Studying Abroad C. Ekskildsen Forskningscenteret Målgruppen er primært unge som satser på at tage et semester eller en hel uddannelse i udlandet.
DEI Danish Emigration Institute Målgruppen er mennesker som vil arbejde en periode i udlandet - enten på et givent projekt eller som udstationeret for et dansk firma.

Referencer

1) Sprogrejser med ulovlig lokkemad, af MORTEN ZAHLE, forbrugerliv.dk, 12. marts 2008
2) Ude eller hjemme bedst?, Cirius, 30. marts 2006
3) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet - En vejledning Undervisningsministeriet 2005 (Se afsnittet: "PRAKTISKE RÅD EFTER HJEMKOMSTEN TIL DANMARK")
4) Bliv hjemme - tag på kursus, Center for journalistisk kompetenceudvikling (UPDATE), 19. april 2005
5) Sprogrejse endte i mareridt, af TEA KROGH SØRENSEN, forbrugerliv.dk, 9. Januar 2008
6) Børn på sprogrejse ladt i stikken, af Ivar Juel Nordentoft Og Maria Slej-Hasselstrøm, Fyens Stifstidende, 24. oktober 2007
7) Flere klager over sprogrejser, Af Maria Slej-Hasselstrøm, Fyens Stiftidende, 24. oktober 2007
8) Bagsiden ved at studere i udlandet, Chillinet, 11. november 2004
9) U-turn by medics clears Nanny, af Matthew Acton & Georgina Dickinson, News of the World
10) Hjemme er bedst - Danske unge sætter nordisk bundrekord i at rejse ud for at studere, Søndagsavisen, uge 48/2007, side 23
11) Karrieren knækker på udlandsophold, af Mona Henriksen, TV2, 28. november 2007
12) Unge på udveksling i udlandet 2005/06, Cirius, 28. november 2006
13) DIS værtsfamilie - 14 år som DIS værtsfamilie for amerikanske studerende - Hvordan overlever man?, privat hjemmeside
14) Visum til studieophold i USA, Århus Universitet
15) Psykologisk forberedelse, Uddannelsesguiden.dk
16)

International ungdomsudveksling - en antropologisk analyse af social forbundethed mellem udenlandske udvekslingsstudenter og danske værtsfamilier - Feltarbejdssynopsis ved Mia Priskorn, 8. sem., juni 2003.