Startside
Snydt og bedraget ?
Parkering
Efteruddannelse
Kursuspriser
Snydt af lovgivningen om arbejdsmiljø

Samfundsforhold - voksne
Denne side handler om forskellige forhold, som en typisk dansker kan blive udsat for, når vedkommende prøver at navigere i hvad vi ironisk kalder velfærdssamfundet. Se siden Snydt og bedraget?, samt snydt af lovgivningen om arbejdsmarkedsmiljø.

Parkeringsbegrænsninger er nok den største trussel imod mobilitet og vækst i samfundet. Se siden Parkering

Endvidere er der noget om efteruddannelse og rentabilitet. TeleDanmark - det nuværende TDC har for erhvervslivet beregnet at al efteruddannelse for personer over 43 år ikke kan betale sig. Beregningerne har sågar været debatteret i folketinget [1]. Se siden efteruddannelse

For de virksomheder, som laver cost-benefit beregninger af værdien af efteruddannelser, kan siden kursuspriser konsulteres.

Der er også nogle danskere, som overvejer at arbejde i udlandet, men som bliver decideret mishandlet eller udsat for fremmedhad. Se siden Beware of the risk of working abroad (Siden er på engelsk).

1) 1996-97 - § 20-spørgsmål: Om omskoling og efteruddannelse af medarbejdere hos Tele Danmark.